O pasado 2 de outubro

O pasado 2 de Outubro, entereime que se debatía na comisión de Ordenación Territorial da Xunta unha proposición non de lei, presentada no rexistro o día 20 de maio por Consuelo Martínez García, parlamentaria do grupo AGE por Pontevedra, na que propuña ao parlamento de Galicia, que instase ao Ministerio de Fomento a anular a variante 9 da A-76. E de non ser posible, buscar un proxecto alternativo que evitase a afección sobre calquera núcleo habitado, de modo que non deteriore o medio rural e humán da Ribeira Sacra.

A exposición de defensa da proposta por parte da Sra. Consuelo, foi moi acertada e valente, fruto da preparación, do coñecemento e da sensibilidade, proposta apoiada pola parlamentaria do BNG. Non podo dicir o mesmo do resto de parlamentarios da comisión, pois votaron en contra da proposta PP, PSG e a parlamentaria do grupo mixto a Sra. Carmen Iglesias Sueiro, que naceu en Ourense, mestra, e ligada a EU (dous votos a favor, 11 en contra).

Non se trataba de parar a execución da autoestrada, simplemente, pedíase que non afectase a núcleos habitados, habitados por PERSOAS, … Srs. Parlamentarios, son vostedes conscientes do que realmente rexeitaron na comisión?.! Xa vedes o que lles importan as persoas que vivimos no rural!, Casi nada! Qué lixeireza, qué desprezo máis arbitrario! ¿cómo lles vai importar que se destroce unha parte da Ribeira Sacra?. Mirando para outro lado, están vostedes promovendo o desafiuzamento do rural, xa de por sí castigado e penado polas administracións locais.

Por máis voltas que se lle dé, non cabe na cabeza de ninguén. Cómo é posible, que estas persoas que ocupan un posto relevante na administración, elexidos por todos nós para gobernarnos e velar polos intereses do pobo, teñan a desfachatez de ningunearnos, sen inmutarse ante tales aseveracións. Istes yihadistas do rural , vadulaques encadeados os intereses partidistas, servos das grandes empresas, tentan convencernos con discursos babilónicos, argumentos efímeros e rastreiros da necesidade de antepoñer os intereses xerais, ao localismo dunha minoría.

O interese xeral, é o que cambia a Alternativa 7 (a mellor valorada polos técnicos e pola empresa encargada do proxecto) por unha nova que estraga kms de ribeira do Sil e do Miño, para converterse nunha autoestrada de terceira, cunha velocidade media de 80 km/h, e curvas limitadas a 70 km/h.?

É interese xeral, resolver o trazado cunha alternativa nova, que non pasa por un período de exposición pública, a pesares do gravísimo impacto ambiental que provoca na Ribeira Sacra?

É interese xeral, que os veciños de tres parroquias de Nogueira de Ramuín teñamos que resignarnos a sufrir a indefensión e desinformación da administración local durante todo o proceso de información pública?

É interese xeral, que se desvíe o trazado para salvar unha viña en Valdeorras, e que se nos intente sustraer o dereito a defender as nosas casas e a paixase de todos?

Esten tranquilos Srs. Parlamentarios, non lles pedimos cartos, non sufran, e moito menos esmola. Exisimos os nosos dereitos, e rigor, argumenten o seu voto, e non nos condeen sen antes podernos defender.

Iste trazado e incompatible coa Candidatura a Patrimonio da Humanidade da Ribeira Sacra, e SÍ Sr. Gomez Alonso, aínda que lle pese, a autoestrada proxectada A -76 pasa pola Ribeira Sacra, afectando a Rede Natura 2000, concretamente o LIC canon do Sil. Cando se aventure a facer declaracións demagóxicas, tan de moda no mundillo político, pense que ai xente a que non lles valen os trucos de prestidixitador barato, ou  de quincalleiro resabiado, pois e tan sinxelo como abrir as ferramentas das que tamen dispon a Xunta (Visor Sixpac) para comprobar que na desembocadura do Sil no Miño, e dentro da zoa protexida polo LIC, esta proxectado un viaduto de 461 m de longo, que salva o río Sil a unha altura de 160m sobre o mesmo! Impresionante, que un enclave desta natureza, teña que claudicar pola impericia e cabezoneria do xenero humán! Entérese.

Neste país, algunhas persoas, teñen o vicio ancestral de xogar a “move-los marcos”, e esta vez, a Xunta, respaldando a decisión do Ministerio de Fomento, tentaron colarnos a A -76 pola Ribeira do Miño, retirando os marcos do mapa da Rede Natura 2000 (lic canon do sil) cara o interior; peero…, pilláronse as mans, pois quedoulle unha beira do mapa sen retranquear. Logo dirán que só afecta a un anaco, ou que foi un erro topográfico… que sei eu. Poñan o marco onde o poñan, o dano vai ser o mesmo. Os ríos, non van cambiar de sitio.

E voltando os localismos, Srs. Parlamentarios, que consideran vostedes como localismo?

As lexítimas reivindicacions de 10, 20, 50 ,100 … 10000 habitantes?

A consideración como patrimonio da HUMANIDADE dun territorio tamén e localismo?

Localismo, tamén é a xestión que facemos na miña casa, pero presumimos de demócratas, escoitamos e discutimos tódalas discrepancias e suxerencias (esto non me gusta… non quero a sopa… comprame esto ou estoutro…) e despois de meditalas concienzudamente e valoralas, tamen as resolvemos primando o interese xeral, eso sí, sempre e cando as decisións non beneficien a alguén en detrimento de outros.  A base primordial de toda convivencia, e saber tomar decisións consensuadas, sobre todo cando afectan a tódolos que vivimos baixo o mesmo teito.

Déixense de choutar balóns fóra, e teñan a decencia de facer o seu traballo con rigor e seriedade, dense unha volta pola Ribeira Sacra, que como verán esta tan verde coma vostedes en coñecemento da zona; síntana, disfrútena, pois é lugar imcomparable para a relaxación e a reflexión. Reflexionen, e se teñen capacidade para obrar con sentimento, como “persoas” sen ataduras, rectifiquen, saquen a cabeza da terra, ou metana, deisen de se enrrocar, e cando menos, escoiten, informense, e despois discutan no parlamento, porque unha boa decisión se é consensuada, o día seguinte é historia, pero as malas, como as palabras, son as que lastran os feitos e perduran no tempo. Alá vostedes, se son quen de soportar tal lousa no lombo.

Poderánse tornar os ríos e regatos, estragar as súas ribeiras, poderán fender a fraga, achandar os socalcos da ribeira, arrincar carballos e viñas.. pero o que non poderan minar nunca, e o orgullo e a teima do pobo.

Benchodixen.

IMG-20140414-WA0058

Axúdanos a frear este desastre medioambiental, cultural e humán: https://www.change.org/p/no-a-la-autov%C3%ADa-a-76-por-la-ribeira-sacra-por-la-defensa-de-un-patrimonio-milenario 

Anuncios

Nuestro pequeño gesto en el Día Europeo de la Red Natura 2000

Hoy 21 de Mayo es el Día Europeo de la Red Natura 2000 #Natura2000Day.

Natura 2000 es una red de espacios naturales protegidos a nivel Unión Europea creada en base a la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, más conocida como “Directiva Hábitats” con el objeto de salvaguardar los espacios naturales más importantes de Europa y la biodiversidad. Se compone de zonas de especial conservación (ZEC) designadas por los Estados Miembros con arreglo a esta Directiva y zonas de especial protección para las aves (ZEPA)  que se designan de acuerdo a la Directiva Aves.

En Galicia concretamente existen dentro de la Red Natura 2000 59 zonas de especial conservación (ZEC) y 16 zonas de especial protección para las aves (ZEPA). Entre ellas, cabe destacar por su posible afectación con la construcción de la A-76 el Cañon del Sil (ES1120014) y su desembocadura en Peares dentro de la  Ribeira Sacra, cuya superficie ocupa parte de los municipios de Pantón, Sober, Parada de Sil y Nogueira de Ramuín. En el seno de dicho espacio protegido se identifican 19 hábitats de los recogidos en la Directiva Europea, de los cuales 4 son de carácter prioritario.

La semana pasada gracias a la  Asociación Trintaportelos y los amigos de Montefurado nos hacíamos eco de una noticia aparecida en El País: La flora protegida “vence” a la autopista, sobre una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la UE en contra de una carretera en una zona protegida de Holanda que sienta jurisprudencia. Dicha sentencia viene a reforzar la idea de que, no se puede construir en un lugar Natura 2000 si con ello resulta afectado un hábitat protegido.

Hoy conocíamos además el hecho de que la Plataforma Ciudadana Salvemos Cabana  viene de denunciar en Europa el Plan Director de la Red Natura 2000 aprobado por la Xunta de Galicia en el Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por vulnerar hasta 6 Directivas Europeas en su formulación, contradiciendo de este modo parte del derecho comunitario en lo que se refiere a estos espacios de especial protección y conservación.

Con la campaña de celebración este 21 de mayo del Día Europeo Red Natura 2000, lo que se pretende, es que todos los ciudadanos europeos tomemos conciencia de la existencia y riqueza de estos sitios, en los que naturaleza y ser humano van de la mano, y que tengamos un gesto (real o simbólico) con nuestros espacios naturales. También se pide a las instituciones ese mismo gesto en favor de la conservación de los ecosistemas naturales y las aves que viven en ellos. Nosotr@s desde aquí hoy, queremos pedirle a la señora Ministra Ana Pastor, (y seguiremos pidiéndole) que tenga el GRAN GESTO de paralizar el tramo de la A-76 que invade la Ribeira Sacra, y que hundirá parte de la biodiversidad de la zona ZEC Cañón del Sil bajo el asfalto junto con otras zonas afectadas, a no ser, claro está, que reaccionen o se haga justicia y suceda como en Holanda…Quizá tengamos por si acaso que alzar la voz más alto para que se nos escuche en Europa, como nuestros compañer@s de Cabana, ya que ni Xunta, ni Fomento, parecen estar por la labor de hacer nada al respecto por ahora e incluso se atreven a “saltarse” la normativa o ajustarla a su antojo.

De lo que se trata, es de seguir agitando las alas sin duda!!!! 🙂

“Porque cada pequeño gesto puede tener un gran poder: El simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo” #Natura2000Day

10299978_530603120384531_3531425191893492240_n

Más información sobre la Red Natura 2000 en la web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente:

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_espana.aspx 

También en la web de la Xunta de Galicia de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructurashttp://www.cmati.xunta.es/seccion-tema/c/Conservacion?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/seccion.html&sub=Rede_natura_2000/#