Xuntanza co Delegado da Xunta en Ourense e o Presidente da Comisión de Fomento #A76

Nestes días vacacioais e de grandes calores estivais, a Plataforma contra a A76 pola Ribeira Sacra continúa co seu traballo de defensa das súas reivindicacións. Fai hoxe unha semana dúas representantes da Plataforma mantiveron unha xuntanza con Rogelio Martínez (Delegado Territorial en Ourense da Xunta de Galicia) e Celso Delgado (Deputado no Congreso por Ourense e Presidente da Comisión de Fomento).

O obxectivo desta reunión era coñecer de primeira man o estado actual do proxecto da autoestrada, sobre todo, despois de que xa pasaron varios meses do compromiso da Ministra de Fomento, Ana Pastor, de abrir un período de alegacións para o tramo que atinxe á Ribeira Sacra. Neste senso, Celso Delgado comunicounos que dende o Ministerio tiñan previsto comezar a desenvolver o proxecto da autoestrada nos primeiros tramos (os que afectan a O Bierzo e Valdeorras), e que o noso se atopaba paralizado e pendente de abrir prazo para formular alegacións. Do mesmo xeito, asegurounos que tan pronto se abrira o prazo para alegar a Plataforma sería das primeiras en coñecelo e que habería tempo suficiente para poder preparar as alegacións. Por outra banda, tamén nos comunicou que o propio Ministerio está a estudar posibles alternativas ao trazado aprobado que descorre pola Ribeira Sacra.

Rogelio Martínez transmitiunos que desde a Xunta de Galicia se entenden as nosas reivindicacións e esperan que se acade unha solución satisfactoria para todos, mais tamén nos lembrou que esta infraestrutura non era competencia autonómica. Desde a Plataforma comentámoslle que aínda que esta autoestrada é de competencia estatal, nos consideramos que o goberno autonómico algo terá que dicir sobre a mesma, pois descorre polo seu territorio e afecta gravemente ao seu patrimonio social, cultural e medioambiental. Do mesmo xeito, reiterámoslle que levamos case un ano agardando unha xuntanza con Alberto Núñez Feijóo, pois ademáis de ser o presidente da Xunta e un veciño máis da zona afectada e para nós sería moi interesante saber de primeira man o seu posicionamento sobre iste tema.

Anuncios

Un ano de loita. Toca facer balance…

Hoxe cúmplese un ano dende que os veciños e veciñas de Nogueira de Ramuín nos enteramos por azar da triste nova de que o trazado da autoestrada A-76 ía atravesar as nosas aldeas e parte do territorio da Ribeira Sacra, candidata a Patrimonio da Humanidade, así que toca facer balance…

Un ano de loita, que se dí pronto, no que non podemos máis que dar GRAZAS e manifestar o noso orgullo, posto que co voso apoio e a axuda de todos e todas vos, son moitos os pequenos pasos que levamos dado na procura dunha alternativa máis sensata para este proxecto, que trate de preservar o valor patrimonial, natural e social da Ribeira Sacra.

365 días de traballo e colaboración co que conseguimos o apoio de moitas das institucións afectadas tais como a Deputación de Ourense, o Concello de Nogueira de Ramuín (aínda que un apoio tardío e moi insuficiente…), os Concellos de Coles e a Peroxa e o Valedor do Pobo xunto co seu equipo técnico, ademáis do firme compromiso da Ministra de Fomento, Ana Pastor, de abrir o período de exposición pública para o tramo de Monforte a Ourense, que convén recordar, nunca estivo exposto como tal.

Non é o caso da Xunta de Galicia que, por máis citas que temos pedido dende fai meses co señor Presidente Alberto Núñez Feijóo, o anterior Conselleiro de Cultura Xesús Vázquez e o delegado da Xunta en Ourense Rogelio Martínez, parece que a cousa non vai con eles… Porque non podemos crer que a estas alturas aínda non se fixesen eco das nosas reivindicacións… Tendo en conta ademáis que o señor Feijóo é veciño da zona… Esperamos que, antes de maio, algún deles poida recibirnos, porque, dicimos nós, alguna opinión terán ao respeto… ou é que non lles afecta que un dos valores máis importantes en Galicia como é a Ribeira Sacra vaia a sucumbir baixo o asfalto? Ven Fomento, mételles unha autoestrada no territorio do que son representantes públicos e de verdade que eles non teñen nada que dicir? Enfin…

Qué todavía nos queda tempo de loita por diante, polo que unha vez máis dende aquí agradecémosvos que continuedes ao noso lado, porque estamos convencidos e convencidas de que xuntos, habémolo conseguir!! E que algún destes días, o sentido común primará neste asunto.

Polo de pronto, esperamos que en breve, Fomento abra ese período de alegacións para que poidamos empezar a exercer o noso dereito á defensa do noso patrimonio, un patrimonio de TOD@S.
#RibeiraSacraPatrimonioHumanidade

reunion.ana.pastor.manuel.baltar.e.representantes.plataforma.NON.A.76.01

O pasado 2 de outubro

O pasado 2 de Outubro, entereime que se debatía na comisión de Ordenación Territorial da Xunta unha proposición non de lei, presentada no rexistro o día 20 de maio por Consuelo Martínez García, parlamentaria do grupo AGE por Pontevedra, na que propuña ao parlamento de Galicia, que instase ao Ministerio de Fomento a anular a variante 9 da A-76. E de non ser posible, buscar un proxecto alternativo que evitase a afección sobre calquera núcleo habitado, de modo que non deteriore o medio rural e humán da Ribeira Sacra.

A exposición de defensa da proposta por parte da Sra. Consuelo, foi moi acertada e valente, fruto da preparación, do coñecemento e da sensibilidade, proposta apoiada pola parlamentaria do BNG. Non podo dicir o mesmo do resto de parlamentarios da comisión, pois votaron en contra da proposta PP, PSG e a parlamentaria do grupo mixto a Sra. Carmen Iglesias Sueiro, que naceu en Ourense, mestra, e ligada a EU (dous votos a favor, 11 en contra).

Non se trataba de parar a execución da autoestrada, simplemente, pedíase que non afectase a núcleos habitados, habitados por PERSOAS, … Srs. Parlamentarios, son vostedes conscientes do que realmente rexeitaron na comisión?.! Xa vedes o que lles importan as persoas que vivimos no rural!, Casi nada! Qué lixeireza, qué desprezo máis arbitrario! ¿cómo lles vai importar que se destroce unha parte da Ribeira Sacra?. Mirando para outro lado, están vostedes promovendo o desafiuzamento do rural, xa de por sí castigado e penado polas administracións locais.

Por máis voltas que se lle dé, non cabe na cabeza de ninguén. Cómo é posible, que estas persoas que ocupan un posto relevante na administración, elexidos por todos nós para gobernarnos e velar polos intereses do pobo, teñan a desfachatez de ningunearnos, sen inmutarse ante tales aseveracións. Istes yihadistas do rural , vadulaques encadeados os intereses partidistas, servos das grandes empresas, tentan convencernos con discursos babilónicos, argumentos efímeros e rastreiros da necesidade de antepoñer os intereses xerais, ao localismo dunha minoría.

O interese xeral, é o que cambia a Alternativa 7 (a mellor valorada polos técnicos e pola empresa encargada do proxecto) por unha nova que estraga kms de ribeira do Sil e do Miño, para converterse nunha autoestrada de terceira, cunha velocidade media de 80 km/h, e curvas limitadas a 70 km/h.?

É interese xeral, resolver o trazado cunha alternativa nova, que non pasa por un período de exposición pública, a pesares do gravísimo impacto ambiental que provoca na Ribeira Sacra?

É interese xeral, que os veciños de tres parroquias de Nogueira de Ramuín teñamos que resignarnos a sufrir a indefensión e desinformación da administración local durante todo o proceso de información pública?

É interese xeral, que se desvíe o trazado para salvar unha viña en Valdeorras, e que se nos intente sustraer o dereito a defender as nosas casas e a paixase de todos?

Esten tranquilos Srs. Parlamentarios, non lles pedimos cartos, non sufran, e moito menos esmola. Exisimos os nosos dereitos, e rigor, argumenten o seu voto, e non nos condeen sen antes podernos defender.

Iste trazado e incompatible coa Candidatura a Patrimonio da Humanidade da Ribeira Sacra, e SÍ Sr. Gomez Alonso, aínda que lle pese, a autoestrada proxectada A -76 pasa pola Ribeira Sacra, afectando a Rede Natura 2000, concretamente o LIC canon do Sil. Cando se aventure a facer declaracións demagóxicas, tan de moda no mundillo político, pense que ai xente a que non lles valen os trucos de prestidixitador barato, ou  de quincalleiro resabiado, pois e tan sinxelo como abrir as ferramentas das que tamen dispon a Xunta (Visor Sixpac) para comprobar que na desembocadura do Sil no Miño, e dentro da zoa protexida polo LIC, esta proxectado un viaduto de 461 m de longo, que salva o río Sil a unha altura de 160m sobre o mesmo! Impresionante, que un enclave desta natureza, teña que claudicar pola impericia e cabezoneria do xenero humán! Entérese.

Neste país, algunhas persoas, teñen o vicio ancestral de xogar a “move-los marcos”, e esta vez, a Xunta, respaldando a decisión do Ministerio de Fomento, tentaron colarnos a A -76 pola Ribeira do Miño, retirando os marcos do mapa da Rede Natura 2000 (lic canon do sil) cara o interior; peero…, pilláronse as mans, pois quedoulle unha beira do mapa sen retranquear. Logo dirán que só afecta a un anaco, ou que foi un erro topográfico… que sei eu. Poñan o marco onde o poñan, o dano vai ser o mesmo. Os ríos, non van cambiar de sitio.

E voltando os localismos, Srs. Parlamentarios, que consideran vostedes como localismo?

As lexítimas reivindicacions de 10, 20, 50 ,100 … 10000 habitantes?

A consideración como patrimonio da HUMANIDADE dun territorio tamén e localismo?

Localismo, tamén é a xestión que facemos na miña casa, pero presumimos de demócratas, escoitamos e discutimos tódalas discrepancias e suxerencias (esto non me gusta… non quero a sopa… comprame esto ou estoutro…) e despois de meditalas concienzudamente e valoralas, tamen as resolvemos primando o interese xeral, eso sí, sempre e cando as decisións non beneficien a alguén en detrimento de outros.  A base primordial de toda convivencia, e saber tomar decisións consensuadas, sobre todo cando afectan a tódolos que vivimos baixo o mesmo teito.

Déixense de choutar balóns fóra, e teñan a decencia de facer o seu traballo con rigor e seriedade, dense unha volta pola Ribeira Sacra, que como verán esta tan verde coma vostedes en coñecemento da zona; síntana, disfrútena, pois é lugar imcomparable para a relaxación e a reflexión. Reflexionen, e se teñen capacidade para obrar con sentimento, como “persoas” sen ataduras, rectifiquen, saquen a cabeza da terra, ou metana, deisen de se enrrocar, e cando menos, escoiten, informense, e despois discutan no parlamento, porque unha boa decisión se é consensuada, o día seguinte é historia, pero as malas, como as palabras, son as que lastran os feitos e perduran no tempo. Alá vostedes, se son quen de soportar tal lousa no lombo.

Poderánse tornar os ríos e regatos, estragar as súas ribeiras, poderán fender a fraga, achandar os socalcos da ribeira, arrincar carballos e viñas.. pero o que non poderan minar nunca, e o orgullo e a teima do pobo.

Benchodixen.

IMG-20140414-WA0058

Axúdanos a frear este desastre medioambiental, cultural e humán: https://www.change.org/p/no-a-la-autov%C3%ADa-a-76-por-la-ribeira-sacra-por-la-defensa-de-un-patrimonio-milenario 

Nuestro pequeño gesto en el Día Europeo de la Red Natura 2000

Hoy 21 de Mayo es el Día Europeo de la Red Natura 2000 #Natura2000Day.

Natura 2000 es una red de espacios naturales protegidos a nivel Unión Europea creada en base a la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, más conocida como “Directiva Hábitats” con el objeto de salvaguardar los espacios naturales más importantes de Europa y la biodiversidad. Se compone de zonas de especial conservación (ZEC) designadas por los Estados Miembros con arreglo a esta Directiva y zonas de especial protección para las aves (ZEPA)  que se designan de acuerdo a la Directiva Aves.

En Galicia concretamente existen dentro de la Red Natura 2000 59 zonas de especial conservación (ZEC) y 16 zonas de especial protección para las aves (ZEPA). Entre ellas, cabe destacar por su posible afectación con la construcción de la A-76 el Cañon del Sil (ES1120014) y su desembocadura en Peares dentro de la  Ribeira Sacra, cuya superficie ocupa parte de los municipios de Pantón, Sober, Parada de Sil y Nogueira de Ramuín. En el seno de dicho espacio protegido se identifican 19 hábitats de los recogidos en la Directiva Europea, de los cuales 4 son de carácter prioritario.

La semana pasada gracias a la  Asociación Trintaportelos y los amigos de Montefurado nos hacíamos eco de una noticia aparecida en El País: La flora protegida “vence” a la autopista, sobre una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la UE en contra de una carretera en una zona protegida de Holanda que sienta jurisprudencia. Dicha sentencia viene a reforzar la idea de que, no se puede construir en un lugar Natura 2000 si con ello resulta afectado un hábitat protegido.

Hoy conocíamos además el hecho de que la Plataforma Ciudadana Salvemos Cabana  viene de denunciar en Europa el Plan Director de la Red Natura 2000 aprobado por la Xunta de Galicia en el Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por vulnerar hasta 6 Directivas Europeas en su formulación, contradiciendo de este modo parte del derecho comunitario en lo que se refiere a estos espacios de especial protección y conservación.

Con la campaña de celebración este 21 de mayo del Día Europeo Red Natura 2000, lo que se pretende, es que todos los ciudadanos europeos tomemos conciencia de la existencia y riqueza de estos sitios, en los que naturaleza y ser humano van de la mano, y que tengamos un gesto (real o simbólico) con nuestros espacios naturales. También se pide a las instituciones ese mismo gesto en favor de la conservación de los ecosistemas naturales y las aves que viven en ellos. Nosotr@s desde aquí hoy, queremos pedirle a la señora Ministra Ana Pastor, (y seguiremos pidiéndole) que tenga el GRAN GESTO de paralizar el tramo de la A-76 que invade la Ribeira Sacra, y que hundirá parte de la biodiversidad de la zona ZEC Cañón del Sil bajo el asfalto junto con otras zonas afectadas, a no ser, claro está, que reaccionen o se haga justicia y suceda como en Holanda…Quizá tengamos por si acaso que alzar la voz más alto para que se nos escuche en Europa, como nuestros compañer@s de Cabana, ya que ni Xunta, ni Fomento, parecen estar por la labor de hacer nada al respecto por ahora e incluso se atreven a “saltarse” la normativa o ajustarla a su antojo.

De lo que se trata, es de seguir agitando las alas sin duda!!!! 🙂

“Porque cada pequeño gesto puede tener un gran poder: El simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo” #Natura2000Day

10299978_530603120384531_3531425191893492240_n

Más información sobre la Red Natura 2000 en la web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente:

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_espana.aspx 

También en la web de la Xunta de Galicia de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructurashttp://www.cmati.xunta.es/seccion-tema/c/Conservacion?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/seccion.html&sub=Rede_natura_2000/#

Las 10 preguntas y una de regalo

“Una mañana temprano cogí mi caballo y me fui a pasear”

Una mañana temprano cogí mi teclado y me puse a escribir rezumando preguntas sin respuesta:

1 . ¿ Por qué en pleno 2014 aún hay gente que hace o dice cosas sin informar (trazado de la A-76) ?.

2. ¿ Por qué la gente afectada por la alternativa 9 sigue sin dormir y con dolor de cabeza?.

3. ¿ Por qué después de las informaciones de prensa local, regional y nacional de que se puede “ abrir el plazo de alegaciones” la gente no las tiene todas consigo?.

4. ¿ Porqué en este país tienes siempre que defender tus derechos organizándote, hablando en voz alta, reivindicando, y llevando trabajo para que te escuchen?.

5. ¿ Por qué el Sr. Alcalde no se puso al frente de toda negociación?

6. ¿ Por qué la Diputación tomó carta en el asunto dos meses más tarde?.

7. ¿ Por qué nos vemos obligados a informar nosotros a los ciudadanos de lo que quieren hacer en la Ribeira Sacra?

8. ¿ Por qué la Xunta de Galicia está pero como si no estuviera?.

9. ¿ Por qué si no andamos los afectados finos nos pilla el toro?.

10. ¿ Por qué cada vez que escucho, hablo, escribo algo sobre el tema de la autovía se me pone mal cuerpo y se hinchan las venas?.

11. ¿¿ No será que a estos políticos “defensores de los ciudadanos” les falla el antivirus??.

Madofe34.